Stödboende Rimbogården

Vårt mål är att skapa trygghet och trivsel i stödboendet så att du kan få en bra livssituation i din vardag och samtidigt stödjer dig att klara dina vardagsgöromål så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Fakta

Adress

Rimbo Skolväg 13 A-C,
762 31, Rimbo

 

Öppettider

08:00- 20:00
Personal är på plats dygnet runt.

 

Boendemiljö

10 bostadslägenheter
Kök/pentry och bad med dusch finns i varje lägenhet
Personal finn på plats dygnet runt.
Tvättstuga i markplan.

 

Språk vi talar

Svenska, engelska, arabiska, kurdiska, persiska

Målgruppen

Vuxna mellan 21–64 år med socialpsykiatriinriktning.
Vi tar ej emot placeringar där det föreligger aktivt bruk av alkohol & droger samt aktiv kriminalitet.

 

Vad är stödboende

Stödboende är en placeringsform som, genom våra lyhörda och professionella kontaktpersoner, ger stora möjligheter till en individanpassad insats.

 

Shanar vård och omsorg har en stark individfokus där vi tar tillvara den enskildes delaktighet, kartlägger den enskildes färdigheter och arbetar fokuserat mot målet om självständighet och inkludering i samhället för den enskilde.

 

Vårt huvudsakliga mål med insatserna är att ge den enskilde verktygen för att med självförtroende ta sig an ett helt eget boende efter avslutad placering.

Aktiviteter

Vi genomför regelbundet sociala aktiviteter som museibesök, Aerobics, biljard, bio, och andra olika utflykter.

Högtider Firas tillsammans.

Kontakta oss

Stödboende Rimbogården
Rimbo Skolväg 13 A-C,
762 31 Rimbo

Växel: 08–510 62 450
Fax: 08-510 60 352
E-post: info@rimbogarden.se

Shanar Kordbache
Operativ chef och ansvarig för placeringar

Firoze Kordbache
VD / Verksamhetschef / Sjuksköterska
Telefon: 073-531 39 59