Om Stödboende Rimbogården

Vi planerar alla stödinsatser tillsammans med dig utifrån dina egna önskemål och behov. Vi respekterar dina personliga behov och försöker ge dig möjligheter att utvecklas.

Vårt mål är att skapa trygghet och trivsel i stödboendet så att du kan få en bra livssituation i din vardag och samtidigt stödjer dig att klara dina vardagsgöromål så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan alltid i första hand vända dig till din Kontaktperson och få stöd.

Fastigheten är belägen i Rimbo i Norrtälje Kommun. Näromgivningen utgörs av små flerbostadshus och villor.

I fastigheten finns en gemensamhetslokal där personal finns och aktiviteter pågår, dessutom bjuds på fika i gemensamhetslokalen.